Skolebestyrelsen

DIA Privatskoles bestyrelse består af en gruppe dedikerede medlemmer ansvarlige for skolens strategiske ledelse og beslutninger. Nedenfor præsenteres en liste over disse bestyrelsesmedlemmer med oplysninger om deres roller og funktioner.

Khadidja Nechache Niri

Bestyrelses-formand

Hisham Khairoun

Næst-
formand

Ali Adel

Forældre-repræsentant

Mohamed Ainouz

Forældre-repræsentant

Muhammed Krusko

Forældre-repræsentant

Mikala Vida-Andersen

Forældre-repræsentant

Ahmed Amnad

Suppleant

Skolens værdigrundlag

Værdigrundlaget er skolens rygrad. Det skaber rammen for skolens daglige virke og baner vejen for skolens udvikling. Vi ønsker at skabe et godt og trygt læringsmiljø som er afgørende for børns læring, trivsel og udvikling. Vores mål er at skabe dygtige, gode og stolte samfundsborgere. DIA’s værdisæt er blevet revideret for at tilpasse udviklingen i samfundet og verden omkring os. Det fornyede værdisæt bygger på tre grundværdier: Ansvarlighed, Engagement, og Faglighed.

Læs hvordan vi inkorporerer vores værdier i skolens arbejde.

Skolens resultater

Dyk ned i DIA Privatskoles imponerende resultater, hvor vores elevers præstationer taler for sig selv. Vores konsekvente fokus på faglighed og kvalitet i undervisningen har båret frugt i form af fremragende karakterer ved afgangsprøverne gennem årene. Disse resultater er et vidnesbyrd om vores elevers hårdt arbejde og vores læreres dedikation.

Skolens vedtægter

Vedtægterne for DIA Privatskole udgør grundlaget for skolens drift og styring, fastsættende de formelle rammer og principper for skolens organisation og ledelse. Disse dokumenter sikrer en transparent og konsekvent tilgang til skolens daglige aktiviteter og langsigtede mål. For at få fuld indsigt i de regler og retningslinjer, der styrer vores skole, kan du tilgå og gennemlæse de fuldstændige vedtægter.

Dokumenter

DIA Privatskoles offentlige dokumenter, inklusive planer og rapporter, er tilgængelige for alle interesserede, som ønsker at forstå, hvordan vi stræber efter at opnå vores uddannelsesmæssige mål og opfylde vores forpligtelser.

Dokumenter

DIA Privatskoles offentlige dokumenter, inklusive planer og rapporter, er tilgængelige for alle interesserede, som ønsker at forstå, hvordan vi stræber efter at opnå vores uddannelsesmæssige mål og opfylde vores forpligtelser.

Dokumenter

DIA Privatskoles offentlige dokumenter, inklusive planer og rapporter, er tilgængelige for alle interesserede, som ønsker at forstå, hvordan vi stræber efter at opnå vores uddannelsesmæssige mål og opfylde vores forpligtelser.